Stadswallen onder handen genomen

Vanuit AD – 13 december 2018

De vesting van Nieuwpoort verandert van aanblik. Op de stadswallen komen nieuwe halfverharde paden en er wordt gekeken naar de boombeplanting. Die moet worden teruggebracht naar de ‘oorspronkelijke situatie’. ‘Voor toeristen en educatiedoeleinden zorgt dit voor de historische beleving’, schrijft de gemeente Molenwaard in een visiedocument.

Volgens de gemeente is er sprake van een ‘mengeling van leeftijden en soorten’ van de bomen in de vesting, onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Het plan is om bomen van het type dat er oorspronkelijk stond bij te planten, zoals lindes. Elders komen nieuwe bomen als de huidige uitvallen, een herbeplanting volgens de ‘historische structuur’. ,,Eén of twee rijen bomen op de binnenbermen van de verdedigingslinie.”

Een schapenkudde onder hoede van een herder graast sinds dit jaar weer op en rondom de vesting. De laatste jaren liepen schapen er zelfstandig, maar dan graasden zij vaak te lang op één plek. Ook waren netten nodig om graasvlakken te maken. Dat zorgde voor kale plekken en schade aan de wallen.

X