LINKS NAAR INTERESSANTE WEBSITES


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Den Hâneker

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden en op een duurzame wijze inhoud geven aan de instandhouding van natuur en landschap.

 

Forten.nl

Beleef de forten, vestingsteden en kastelen.

Forten.nl is een initiatief van de Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze stichting heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de forten en Waterlinies in Nederland.

Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, willen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders met volle teugen van de veelzijdigheid van forten en waterlinies kunnen genieten. Met als uiteindelijk doel het behoud van ons unieke erfgoed voor volgende generaties.

Gemeente Molenlanden

Molenlanden is een nieuwe gemeente, die op 1 januari 2019 ontstond door samenvoeging van Molenwaard en Giessenlanden en waar Nieuwpoort deel van uitmaakt.

Goed gezien – goed bekeken

Ben je creatief in je vrije tijd en/of maak je graag kunst?
Goed Gezien – Goed Bekeken is dè vereniging in de Alblasserwaard waar je dan terecht kunt.
Wij willen (amateur-) kunstenaars een podium geven door een jaarlijkse tentoonstelling te organiseren (in 2024 al voor de 25e keer), waaraan ook een scholenproject gekoppeld is.
Leden kunnen hun werk tentoonstellen op één van de 5 vaste locaties waar wij mogen exposeren. We organiseren maandelijks de challenge waarbij je uitgedaagd wordt om binnen één maand een werkstuk te maken in het thema van die maand.
Daarnaast is er iedere maand een aktiviteit zoals een workshop, lezing, uitje of andere activiteit We werken mee aan de Af & Toe Kunstroute die op Tweede Pinksterdag in een aantal plaatsen in de Alblasserwaard gehouden wordt.
Maandelijks houden we je op de hoogte van alle activiteiten via onze Nieuwsbrief. Ook niet-leden kunnen zich hierop abonneren.
Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op de website!

Het Groene Hart van Holland

Geniet van de oase aan rust, ruimte en natuur in dit prachtige groene gebied tussen de steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, midden in de Randstad. Wandel en fiets door de polders en vaar over de Hollandse Plassen. Nodig vrienden of familie uit voor een sportief arrangement, culinaire evenement of een workshop op een (kaas)boerderij. Beleef het landleven en proef de boerenkaas in de Cheese Valley en andere oer-Hollandse streekproducten uit het Groene Hart!

Historische Kring Nieuwpoort

De Historische Kring is in 1980 opgericht.

De vereniging houdt zich bezig met het verzamelen van kennis over de geschiedenis van de vijf kernen Waal, Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Streefkerk van de gemeente Molenwaard.

KBG Nieuwpoort-Langerak

In de meeste kernen van de gemeente Molenlanden zijn klankbordgroepen actief. Deze klankbordgroepen bestaan uit inwoners van de betreffende kernen en een vertegenwoordiging vanuit de gemeente, die gezamenlijk knelpunten en wensen op het gebied van leefbaarheid in de betreffende kernen inventariseren en oplossingen voordragen.

Heeft u vragen, opmerkingen of wensen, schroom dan niet om deze bij ons neer te leggen. Dat kan door een mail te sturen of rechtstreeks contact op te nemen met een van de leden van de Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak.

Kraaiepraat

Podcast waarin oude Kraaien (Nieuwpoorters) vertellen…

Verzorgd door Ellis Suur, Mike en Olaf Koch

Museum Nieuwpoort

In het historisch centrum van Nieuwpoort staat prominent het Stadhuis uit 1697. In dit monumentale pand is Museum Nieuwpoort gevestigd.
Verschillende personages vertellen over het ontstaan van Nieuwpoort, de woelige middelee​uwen, het rampjaar 1672, de bouw van het stadhuis én over het geheim van Nieuwpoort. Na het rampjaar wordt Nieuwpoort een moderne vesting en maakt het deel uit van de landsverdediging: de Oude Hollandse Waterlinie.

Reis terug in de tijd, volg de tijdlijn en zie de geschiedenis van Nieuwpoort door de ogen van bijvoorbeeld Willem Paen, architect van de vesting, Johan de With, commandant van de schutterij en de boeren. Wat hebben zij te maken met de schatten van Nieuwpoort? Ontdek het in Museum Nieuwpoort!

Oranjevereniging Oranjegetrouw

De Oranjevereniging Langerak-Nieuwpoort organiseert elk jaar een feestweek in Nieuwpoort in de tent op ’t Hooft rond de datum van de verjaardag van de koning op 27 april.

Oude Hollandse Waterlinie

Op 1 november 2017 werd de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De Stichting wil bijdragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie.

Zij wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de OHW en de relevante rol die de OHW in het heden kan spelen.

Stadsboerderij Vredebest

Aan de Binnenhaven 24 in de het vestingstadje Nieuwpoort (ZH) vindt u stadsboerderij Vredebest.

Vredebest is een ontmoetingsplek voor bezoekers én bewoners en volop in ontwikkeling. De boerderij is het cultuurhistorisch, toeristisch/recreatief centrum van Nieuwpoort.

Stichting Nieuwpoort 700plus

De Stichting is in het leven geroepen nadat in het jaar 1983 het 700 jaar geleden was dat Nieuwpoort stadsrechten kreeg.
Dat is in 1983 langdurig en uitgebreid herdacht en gevierd.
Doel van deze Stichting is elke 5 jaar dit op bescheiden schaal te herhalen. Vandaar dat we ons een “slapende” vereniging noemen.

Stichting Vestingstad Nieuwpoort

Het doel van deze stichting is het bevorderen van de leefbaarheid en de levendigheid in Nieuwpoort/ Langerak met het accent op activiteiten op het gebied van recreatie, toerisme en voorzieningen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie van Vestingstad Nieuwpoort .
Stuur uw mail naar info@vestingnieuwpoort.nl

Toeristische Overstappunten

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Dit is een startpunt waar u de auto kunt achterlaten om vandaar heerlijk te fietsen of te wandelen in een landelijke omgeving.  Van bijna alle routes kunt u gratis kaartjes downloaden op uw smartphone of uitprinten.

Toeristische Overstappunten met een halm als landmark zijn gelegen in verschillende regio’s in Zuid-Holland, de provincie Utrecht en Noord-Brabant.

Schoonhoven Zilverstad

Vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie

Samen met Nieuwpoort was Schoonhoven ooit de sleutel tot het machtige graafschap Holland

Bijna 350 geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen Watergeuzen, Spanjaarden en Fransen. Door polders onder water te zetten, konden vijandelijke legers worden gestopt. Net als Nieuwpoort aan de overkant van de Lek was Schoonhoven als versterkte vesting onderdeel van deze ruggengraat van de Nederlandse defensie.
Naast de Veerpoort herinneren verdedigingswallen, vestingmuren en oude kanonnen, maar ook de keersluis onder de witte ophaalbrug bij het Veer, het Doelenplein, de voormalige stadsherberg en het oude arsenaal (waarin nu het Nederlands Zilvermuseum is gevestigd) aan Schoonhoven als vestingstad.
Met het vestingkwartier als uitvalsbasis herontdek je de roemruchte historie van het machtige Schoonhoven als vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie.

Bezoek de website van Schoonhoven Zilverstad.