LINKS NAAR INTERESSANTE WEBSITES


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Den Hâneker

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden en op een duurzame wijze inhoud geven aan de instandhouding van natuur en landschap.

 

Forten.nl

Beleef de forten, vestingsteden en kastelen.

Forten.nl is een initiatief van de Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze stichting heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de forten en Waterlinies in Nederland.

Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor ons culturele erfgoed en de natuur, willen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders met volle teugen van de veelzijdigheid van forten en waterlinies kunnen genieten. Met als uiteindelijk doel het behoud van ons unieke erfgoed voor volgende generaties.

Het Groene Hart van Holland

Geniet van de oase aan rust, ruimte en natuur in dit prachtige groene gebied tussen de steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, midden in de Randstad. Wandel en fiets door de polders en vaar over de Hollandse Plassen. Nodig vrienden of familie uit voor een sportief arrangement, culinaire evenement of een workshop op een (kaas)boerderij. Beleef het landleven en proef de boerenkaas in de Cheese Valley en andere oer-Hollandse streekproducten uit het Groene Hart!

Museum Nieuwpoort

In het historisch centrum van Nieuwpoort staat prominent het Stadhuis uit 1697. In dit monumentale pand is Museum Nieuwpoort gevestigd.
Verschillende personages vertellen over het ontstaan van Nieuwpoort, de woelige middelee​uwen, het rampjaar 1672, de bouw van het stadhuis én over het geheim van Nieuwpoort. Na het rampjaar wordt Nieuwpoort een moderne vesting en maakt het deel uit van de landsverdediging: de Oude Hollandse Waterlinie.

Reis terug in de tijd, volg de tijdlijn en zie de geschiedenis van Nieuwpoort door de ogen van bijvoorbeeld Willem Paen, architect van de vesting, Johan de With, commandant van de schutterij en de boeren. Wat hebben zij te maken met de schatten van Nieuwpoort? Ontdek het in Museum Nieuwpoort!

Oude Hollandse Waterlinie

Op 1 november 2017 werd de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De Stichting wil bijdragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie.

Zij wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de OHW en de relevante rol die de OHW in het heden kan spelen.

Stadsboerderij Vredebest

Aan de Binnenhaven 24 in de het vestingstadje Nieuwpoort (ZH) vindt u stadsboerderij Vredebest.

Vredebest is een ontmoetingsplek voor bezoekers én bewoners en volop in ontwikkeling. De boerderij is het cultuurhistorisch, toeristisch/recreatief centrum van Nieuwpoort.

Stichting Vestingstad Nieuwpoort

Het doel van deze stichting is het bevorderen van de leefbaarheid en de levendigheid in Nieuwpoort/ Langerak met het accent op activiteiten op het gebied van recreatie, toerisme en voorzieningen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie van Vestingstad Nieuwpoort .
Stuur uw mail naar info@vestingnieuwpoort.nl

Toeristische Overstappunten

TOP staat voor Toeristisch Overstappunt. Dit is een startpunt waar u de auto kunt achterlaten om vandaar heerlijk te fietsen of te wandelen in een landelijke omgeving.  Van bijna alle routes kunt u gratis kaartjes downloaden op uw smartphone of uitprinten.

Toeristische Overstappunten met een halm als landmark zijn gelegen in verschillende regio’s in Zuid-Holland, de provincie Utrecht en Noord-Brabant.

Schoonhoven Zilverstad

Vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie

Samen met Nieuwpoort was Schoonhoven ooit de sleutel tot het machtige graafschap Holland

Bijna 350 geleden was de Oude Hollandse Waterlinie onze redding in de oorlog tegen Watergeuzen, Spanjaarden en Fransen. Door polders onder water te zetten, konden vijandelijke legers worden gestopt. Net als Nieuwpoort aan de overkant van de Lek was Schoonhoven als versterkte vesting onderdeel van deze ruggengraat van de Nederlandse defensie.
Naast de Veerpoort herinneren verdedigingswallen, vestingmuren en oude kanonnen, maar ook de keersluis onder de witte ophaalbrug bij het Veer, het Doelenplein, de voormalige stadsherberg en het oude arsenaal (waarin nu het Nederlands Zilvermuseum is gevestigd) aan Schoonhoven als vestingstad.
Met het vestingkwartier als uitvalsbasis herontdek je de roemruchte historie van het machtige Schoonhoven als vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie.

Bezoek de website van Schoonhoven Zilverstad.

X