Klankbordgroep

Verslag van de klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak over het jaar 2020.

Hier volgt een uiteenzetting van onderwerpen waarmee de KBG zich afgelopen jaar  heeft bezig gehouden.

ZUID-WESTGRACHT

We hebben een stevig onderhoud gehad met het gemeentebestuur en ambtenaren over het onderhoud van de wallen en grachten. De gemeente heeft toegeven dat met name het uitbaggeren van de zuid -west gracht door hun niet goed is beoordeeld. En de adviezen van de vis club heeft genegeerd. De gemeente belooft beter te luisteren naar de adviezen , die ze gratis krijgen.

INVALIDESTEIGER

Er komt een nieuwe invalide steiger bij de zuid – west gracht. De oude was gammel en gevaarlijk, de gemeente wilde deze permanent verwijderen, op aandringen van de KBG komt er toch een nieuwe, dit jaar (2021, is toegezegd).

ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN

Het groenonderhoud is ook ondermaats, ook hier houden we de vinger aan de pols, evenals de nieuwe brug bij de Hangsloot, welke nog steeds niet is gerealiseerd.

VERKEERSOVERLAST

Meerdere malen heeft de KBG aan de gemeente gevraagd om te handhaven op snelheid binnen de bebouwde kom, ook het (zware) vrachtverkeer en soms zeer zware tractoren geven veel overlast en irritatie, wegen worden kapot gereden en soms staan de huizen te schudden. Dit is echt niet alleen een probleem in Groot-Ammers, ook in Nieuwpoort ondervindt men dagelijks de overlast. De KBG maakt zich sterk voor handhaving omtrent snelheid, sluipverkeer en parkeergedrag.( helaas nog zonder succes).

VESTINGBORD

Er is ook goed nieuws , na 25 jaar is er eindelijk een bord Vesting Nieuwpoort. ( bruin bordje) Er hangt er een op de dijk bij Langerak, eentje op de Provincialeweg en eentje bij het Schoonhovensveer.

HERINRICHTING HET HOOFT

Er wordt nagedacht over een nieuwe inrichting van Het Hooft, meer recreatie mogelijkheden, banken, speeltoestellen.  Zijn er vanuit de inwoners ideeën, dan kunt U deze aangeven bij de KBG of via deze site.

BEWEGWIJZERINGSBORDEN/MONUMENTENBORDJES

De KBG heeft in samenspraak  met de Historische Kring en de gemeente, nieuwe bewegwijzeringsbordjes ontworpen, deze worden nu besteld zodat ze binnenkort geplaatst kunnen worden. Alle borden die dan overbodig zijn, zullen worden verwijderd.  Ook komen er nieuwe straatnaamborden, deze passen in het historische stadsbeeld.  De bewoners van een rijksmonument of gemeentelijk monument krijgen binnenkort een briefje of zij een bordje op de gevel willen, dat aangeeft of het een rijks -of gemeentelijk monument is.

RENOVATIE

Dit jaar nog wordt er binnen de wallen opnieuw bestraat, het stadhuis wordt gerenoveerd en in 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. De wallen krijgen hun dubbele bomenrij terug zodat de vesting er weer keurig bij ligt.

OP ZOEK

De KBG is op zoek naar iemand die de plantenbakken (aan de lantaarnpalen) tegen vergoeding ,water wilt geven. Reacties graag naar Joke van Drenth jokevandrenth@live.nl of via deze site,

Klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak

H. v. Wezel, H. v.d. Graaf, I. Domburg, T. Kok, J. v. Leeuwen, M. Buijs, C. Stigter, B. Bolwijn(namens de gemeente) J. v. Drenth