Stichting Oude Hollandse Waterlinie

De Stichting wil bijdragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie en heeft de ambitie om in brede kring erkenning te krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de OHW en de relevante rol die de OHW in het heden kan spelen.

contact@ohwl.nl

Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden

Learn More

Evenementen van deze organisator

Geen evenementen